SİMYA FRAKTALI

Bir şeyi gerçekten istersen, ”demişti yaşlı adam ona” onu gerçekleştirmeni sağlamak için bütün evren işbirliği yapar. ”Simyacı, Paulo Coelho

ATEŞ GEN AİLESİ
 • Amino asit: Lizin
 • Gen anahtarları: 1,14

Ateş gen ailesi, Güzellik ve Cömertlik boyutlarını birleştirir. Böylece yaratılışın kalbindeki enerjiyi ve varoluşun amacını temsil eder. Sonsuz güzellikte olanı yaratmak ve bu sonsuz güzelliğin farkındalığını ona aşılamak…

SU GEN AİLESİ
 • Amino asit: Fenilalanin
 • Gen anahtarları: 2, 8

Su gen ailesi, insanları kendilerini gerçekleştirmeye yönelik kaçınılmaz yolculuklarına gönderir. Bu, insan genomundaki en önemli iki dişil enerjiyi temsil eden halkadır. Su gen ailesi ve Ateş gen ailesi birlikte bir tür ebedi genetik düğüm oluşturur.

SİMYA GEN AİLESİ
 • Amino Asit: Glisin
 • Gen anahtarları: 6, 40, 47, 64

Simya Gen ailesi karmik salıverme sürecini aktive eder. Eski yollarımızı dönüştürür ve bizi yeni olasılıklara açar.

TANRISALLIK GEN AİLESİ

22.GA
37.GA
36.GA
63.GA
 • Amino asit: Prolin
 • Gen anahtarları. 22, 36, 37, 63

Tanrısallık gen ailesi acı çekme yoluyla insan farkındalığının dönüşümü ile ilgilidir ve içindeki sevgiliye, ilahi olan sevgiye götürür bizi.

IŞIK GEN AİLESİ
5.GA
11.GA
9.GA
26.GA
 • Amino asit: Threonin
 • Gen anahtarları: 5, 9,11, 26

Işık gen ailesi, ruh haliniz ve dolayısı ile auranızın durumuna göre ışık frekanslarını bedeninizin hücresel yapısının derinliklerine çektiğinizi veya sınırladığınızı anlatır. 

BAŞARI GEN AİLESİ

16.GA
45.GA
 • Amino Asit: Sistein
 • Gen anahtarları: 16, 45

Başarı gen ailesi, gerçek refahı harekete geçirmek için gen havuzları boyunca geniş bir bolluk oluşturan yüksek bir frekans üretir. İnsan yeteneğinin grup sinerjisinin gücüyle birleşmesi sayesinde her şey mümkün hale gelir.

MUCİZE GEN AİLESİ

35.GA
 • Amino asit: Triptofan
 • Gen anahtarı: 35

Mucize gen ailesi der ki her şey mümkün. İnsanların farkındalıklarını genişletebilmeleri ve kalplerini daha büyük bir var olma biçimine açabilmelerini, zihninizin bir çocuğun ki olmasına izin verdiğinizde mucizelerin varlığını anlatır.

SIR GEN AİLESİ

12.GA
 • Amino asit: Stop kodon
 • Gen anahtarı: 12

Sır gen ailesi, insanları kendini gerçekleştirme yolunda test eden üç büyük efsanevi sınavdan biridir. 21 Kodon Halkasının gizemi içinde, 12. Gen Anahtarı, sınav gen ailesi içinde kendine ait bir halka oluşturur.

SEVGİ VE FEDAKARLIK FRAKTALI

İnsan şöyle bir etrafına baktı mı insan, sevginin nasıl hayat verdiğini öğrenir. Wolfgang Van Goethe

ARAYIŞ GEN AİLESİ
15.GA
52.GA
54.GA
39.GA
53.GA
58.GA
 • Amino asit: Serin
 • Gen anahtarı: 15, 39, 52, 53, 54, 58

Arayış gen ailesi gölge frekansında baskı, stres ve korku yaratır. Daha yüksek frekanslarda ise büyük ruhsal uyanışa yükselmek için yaratıcılık ve istek yaratır.  Tüm arayışın hayatın kendisini aramaktan ibaret olduğunu gördüğünüzde, aramayı bırakırsınız. İçinizdeki baskı azalırken, yaşamsal enerji artar.

İNSANLIK GEN AİLESİ

10.GA
21.GA
38.GA
17.GA
25.GA
51.GA
 • Amino asit: Arginin
 • Gen anahtarı: 10, 17, 21, 25, 38, 51

İnsanlık gen ailesindeki altı gen anahtarının her biri, insan olmanın ne anlama geldiğine dair tüm unsurları bir araya getirerek, insan hikayesinin arketipsel bir yönünü anlatır. Anahtarlardan birçoğu sevgi ve insanın kalbin otoritesine güvenme kapasitesini işaret eder.

aNNELİK GEN AİLESİ
18.GA
48.GA
46.GA
57.GA
 • Amino asit: Alanin
 • Gen anahtarı: 18, 46, 48, 57

 Annelik gen ailesi, insanın ana rahmine düştüğü andan 21 yaşına kadar enkarnasyonun gelişimsel sürecini programlar. Fiziksel, duygusal ve zihinsel olmak üzere üç fazı ve tüm gebelik sürecindeki etkileri anlatır.

GAİA GEN AİLESİ
19.GA
61.GA
60.GA
 • Amino asit: İzoleysin
 • Gen anahtarı: 19, 60, 61

Gaia gen ailesi, evrimin içimizden fışkıran bir güç olduğunu ve sırlarını açığa çıkarmak için sadece kendi içimize bakmamız gerektiğini gösteriyor. Tüm yaşam formlarının tek bir varlık olduğunu anlatıyor aslında.

SINAV GEN AİLESİ
12.GA
36.GA
33.GA
 • Amino asit: Stop kodon
 • Gen anahtarı: 12, 33, 56

Sınav gen ailesi, insanlığı dış duyuların yanıltıcı dünyasından ayırmaya başlar. insanları kendini gerçekleştirme yolunda test eder. Her insanın uyanışı için sınavlarla yüzleştirir.

GERİ DÖNÜŞ YOK GEN AİLESİ
31.GA
62.GA
 • Amino asit: Tirozin
 • Gen anahtarı: 31, 62

Geri dönüş yok gen ailesi, gerçeğinizi konuşmaya başladığınızda ve daha yüksek içsel akımlar kendi gerçeklerini iletmek için sesinizi kullanmaya başladığında, geri dönüşün olmadığını anlatır.

KAYNAK GEN AİLESİ
41.GA
 • Amino asit: Methionin (start kodon)
 • Gen anahtarı: 41

Kaynak gen ailesi genetik senaryoda, tüm yaşamın, birincil yayılımının kaynaklandığı yeri işaret eder.

BİLGELİK VE MERHAMET FRAKTALI

Her şeye şaşırıyorsan ve merak ediyorsan bilgelik yolundasın, karşındakine merhamet duyuyorsan insanlık yolundasın, elindekilerle mutlu olmayı başarıyorsan özgürlük yolundasın.

Thomas Stearns Eliot

yAŞAM VE ÖLÜM GEN AİLESİ
3.GA
23.GA
27.GA
20.GA
24.GA
42.GA
 • Amino asit: Leysin
 • Gen anahtarı: 3, 20, 23, 24, 27, 42

Yaşam ve Ölüm Gen ailesi, birçok süreci yöneten değişime ve yaşamın sürekli mutasyonuna dayanır. Aslında, fiziksel hücresel mutasyonun tüm döngülerinde yaşam, bu 6 Gen Anahtarı tarafından temsil edilen arketipsel süreçleri takip edecek şekilde programlanmıştır. 

KADER GEN AİLESİ
34.GA
43.GA
 • Amino asit: Asparagin
 • Gen anahtarı: 34, 43

İnsan kaderi, bu iki Gen Anahtarının kutupları arasında sıkışıp kalmıştır. Kader gen ailesinin yaşamımıza ve Kaderimizde çok büyük etkiye sahip bir özel genetik yapısı vardır. Kader dışarıda olan bir şey değildir. Onun sırrı biziz bizden yayılan bilinç frekansıdır.

İLLUMİNATÖR GEN AİLESİ
44.GA
 • Amino asit: Glutamik Asit
 • Gen anahtarı: 44, 50

illuminatör gen Ailesi değerler ve sorumlulukla ilgilidir. Alçak frekans boyutunda değerlerin sorumluluğunu almayız. Yüksek frekans boyutunda dengeyi kazandığımızda değerlerimizi anlar ve onların sorumluluğunu üstleniriz

SERAP GEN AİLESİ
28.GA
32.GA
 • Amino asit: Asparajinik Asit
 • Gen anahtarı: 28, 32

Serap gen ailesi insanlığın ölüm yanılsamasını kırma potansiyelini taşır. Gerçek amaç “kendini her ana yüzde yüz vermek ve tamamen şimdide yaşamaktır” anlayışıyla böyle bir yanılsama kırılır.

FIRTINA GEN AİLESİ
49.GA
55.GA
 • Amino asit: Histidin
 • Gen anahtarı: 49, 55

Fırtına gen ailesi şu anda insanlık için güçlü bir değişim süreci yürütüyor ve toplumun her düzeyinde ciddi değişiklikler getiriyor. Birlikte özgürlüğün yeniden doğuşunu ya da yeniden doğuşun özgürlüğünü yaratırlar.

BİRLİK GEN AİLESİ
4.GA
29.GA
7.GA
59.GA
 • Amino asit: Valin
 • Gen anahtarı: 4, 7, 29, 59

Birlik gen ailesinin rolü, gezegenimizdeki insan ilişkilerinin saflaştırılmasıdır. Bu dört Gen Anahtarı, gezegenimizdeki insan ilişkileri modellerini (ve bunların işlev bozukluklarını) yönetmektedir.

ARINMA GEN AİLESİ
13.GA
30.GA
 • Amino asit: Glutamin
 • Gen anahtarı: 13, 30

Arınma gen ailesi, insanlığa arınma döngüleri yoluyla evrim geçirmesi için rehberlik eder. İnsan genetiğinin en büyük savaş alanlarından biri olarak, amino asit glutamin ile bağırsaklarımızdaki çeşitli işlevler ve arızalar arasında bağlantı kuran çok sayıda bilimsel kanıt bulunmaktadır.