|

6. GEN ANAHTARI

çatışma

6. Gen anahtarının dönüşüm yolu, çatışmadan barışa kadar giden diplomasi yoludur.

6. Gölge savaşın sorumlusudur. İçimizde olan ve dışımızda olan savaş… Aslında huzurlu bir yaşamın sırrını taşıyan temel duygusal   bir anahtardır. İnsanın, zamanın başlangıcından beri aradığı en önemli konulardan biridir barış. Dünyada neden bu kadar çok çatışma var? Bu, eril ve dişilin varoluşunun, yaşam ve ölüm kutuplarının ikiliğinin yarattığı sürtüşmedir. Cinsiyetlerin savaşıdır. Kadın erkek çatışmaları insanların en eski yarasının parçasıdır ve genetiğiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır.

İki veya daha fazla kişi duygusal durumlarıyla özdeşleşmeyi kabul ettiğinde çatışma çıkar. Gölge frekansında, duygularımızla tamamen özdeşleşiyoruz, ancak bir ikilem var; 6. gölge savunuyor. Bu koruma, savunma, birinin kurbanı olma konusundaki derin bilinçaltı korkusuna dayanmaktadır. Başka bir kişinin bize zarar verebileceği, bizden bir şey alabileceği veya kendi bencil amaçları için bizi manipüle edebileceği korkusu. Ve en korkunç korku, bir başkasının bizim en değerli şeyimizi, yani hayatı elimizden alabileceği korkusudur. Ama sorun başkalarında değil asıl mesele, içimizde tezahür ettirdikleri kısımları kendimizde sevmememizdir.

Çatışma her yerde. Bu gölgeye bireysel, ailevi, ilişkiler, cinsiyet, toplum, ülke ve kolektif perspektiflerinden bakınız. Birbirimizden korunma konusunda takıntılıyız. Kalplerimizi koruyoruz. Kimden? Bu anahtar gerçekten özel bir anahtar. Eğer sizi duygularınız yönetiyorsa içsel ahenk imkansızdır. Duygusal durumun biyolojik sağlığa etkisi iyi bilinmektedir. Duygusal problemler gezegenimizde hastalıkların esasıdır. 6. Gölge bedende kanın pH düzeyine bağlıdır.

Görevi hücrelerin optimal işleyişi için gerekli asit-baz dengesini sağlamaktır.

Hiçbir savaşın gerçekten kazananı olmadığına göre savunmalarımızı bırakırsak ne olur kendimize soralım.

diplomasi

Duygusal açıdan dengede olduğumuzda çatışma ve tartışma enerjisinden çabuk uzaklaşır ve savunmaya geçmeyiz. Diplomasi Arması kendi davranışlarını diğer kişilerle ilişkilerde ahenkli yapılandırma yeteneğidir. Bu Arma kalbini diğerlerine açmanın sonucudur. Duygusal durumunuzu ne kadar çok netleştirirseniz o kadar huzur içinde olursunuz.

İlişkilerin sağlam olması için vermek ve almak, dinlemek ve ifade etmek, Yin ve Yang dengesi olmalıdır. Çatışma denge bozulduğu anda ortaya çıkar. 6. Arma barışı oluşturmak için alma ve verme dengesini kurmada yeteneklidir.

Korkunun ortasında bile güvende olabilmek için kendi içimizde kendimize bakabilmektir. Bu 6. hediyenin ayırt edici özelliğidir. Şefkatle karşılık vermek için kaynakların içeriden gelmesini bekler. Ne zaman konuşacağını, dinleyeceğini, atlayacağını ve duraklayacağını algılar.

barış/huzur

Tüm çatışmaların en yüksek amacı Barıştır. Ve barış, sevginin genişlemesine, sevginin büyümesine izin verildiğinde ortaya çıkar. Altında her zaman sakinlik vardır.  Şimdiye, ana yürekten bağlılığın güzelliği budur. Şimdiki ana olan sarsılmaz dikkatin güzelliği…

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir